จันทร์-ศุกร 9:00 - 20:00 เสาร์ 9:00 - 18:00

Returns and Exchanges

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

แทคติคอลไทย มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 7 วั้น นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

 • สินค้ามีปัญหาจากการผลิต
 • สินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
 • จัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง เช่นผิดสี หรือผิดรุ่น
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว เช่นเปลี่ยนใจ

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. เปลี่ยนใจ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในทุกกรณี
 2. สินค้ามีปัญหาจากการผลิต เปลี่ยนสินค้าใหม่ในรุ่นเดียวกัน และอุปกรณ์เสริม, ของแถม และบรรจุภัณฑ์
  ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 3. สินค้าสูญหารจากการขนส่ง ส่งสินค้าใหม่ทดแทนในรุ่นเดียวกัน มีระยะเวลารอตรวจสอบสาเหตุจากผู้ให้บริการขนส่งและได้รับคำยืนยันการสูญหายได้เกิดจากผู้ให้บริการขนส่งจริง
 4. สินค้าเสียหายจากการขนส่ง เปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนในรุ่นเดียวกัน อุปกรณ์เสริม, ของแถม ต้องอยู่ครบ
 5. สินค้าไม่ตรงตามข้อมูลในเว็บไซต์ เปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนในรุ่นเดียวกัน อุปกรณ์เสริม, ของแถม และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยังไม่มีการใช้งาน
 6. สินค้าจัดส่งไม่ตรงตามรายการที่สั่ง เปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนในรุ่นเดียวกัน อุปกรณ์เสริม, ของแถม และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยังไม่มีการใช้งาน
 7. สินค้าชำรุดจากการใช้งานปรกติภายใน 7 วัน เปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทนในรุ่นเดียวกัน อุปกรณ์เสริม, ของแถม ต้องอยู่ครบ

ขั้นตอนในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ขันตอนที่ 1: แจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 083 257 4164 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ 9:00-17:30 น. หรือแจ้งทาง Email: service@tacticalthai.com

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและสินค้า

 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อเพื่อยืนยันการขอเปลี่ยน / คืนสินค้า
 • ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามเงื่นไขของบริษัท
 • กรณีสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนไม่มีในสต๊อก เราจะทำรายการคืนเงินให้ภายใน 7-14 วันทำการโดยเริ่มนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีสินค้าสูญหายจากการขนส่ง เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งของหายไปยังผู้ให้บริการขนส่ง จนกว่าจะได้รับการยืนยันสาเหตุการสูญหายได้เกิดจากผู้ให้บริการขนส่งจริง ทางบริษัทจึงจะส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้าต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: การส่งคืนสินค้าทางบริษัท

 • แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้า (ตามเงื่อนไขข้างต้น) จัดส่งมาที่บริษัท โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่
 • จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการเพื่อยืนยันสถานภาพการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 • หากทางบริษัทพบว่าสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนไม่ตรงตามข้อกำหนดเงื่อนไข ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า
 • ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ในกรณีสินค้าที่ส่งกลับมาให้บริษัทสูญหายจากการขนส่ง

ขั้นตอนที่ 4: การส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้า

 • ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ามาให้บริษัท ทางเรายินดีรับผิดชอบคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง โดยการคืนเงินให้ในระบบเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนให้ลูกค้า ทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด (สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าของบริษัท)
 • ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าทางไปรษณียไทย ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ

แทคติคอลไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากสเหตุผลการเปลี่ยนหรือคืนไม่เป็นไปตามข้อตงลงและเงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า ทางบริษัทสามารถปฎิเสธการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในครั้งนั้นได้ นโยบายนี้ครอบคุมเฉพาะกับการซื้อสินค้าออดนไลน์ผ่านทาง www.tacticalthai.com เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 083 257 4164 เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 9:00-17:30 น. หรือแจ้งทาง Email: service@tacticalthai.com กรุณระบุเลขคำสั่งซื้อพร้อมที่อยู่ Email และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ และความรวดเร็วในการให้บริการ